מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

חזרה

Legislatia formarii

Legislatia formarii profesionale a adultilor

OG nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata OG nr. 76/2004 pentru modificarea si completarea OG nr. 129/2000 HG nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor HG nr. 887/2004 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin HG nr. 522/2003 HG nr. 1829/2004 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin HG nr.522/2003 Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si la ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 80/3.328/2005 pentru modificarea si completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor (nr. 353/5.202/2003) Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei si cercetarii nr. 77/3.327/2005 pentru modificarea si completarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor (nr. 501/5.253/2003) Ordinul nr. 4543/468/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei si cercetarii nr. 81/3.329/2005 pentru pentru modificarea si completarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decât cele formale


מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

Lagaturi utile

Proiect MECSERV ANC ANOFM MMFPS AJOFM - Vâlcea

Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților (CRFPA) Vâlcea

Ce este CRFPA  Vâlcea ? Centrul Regional de Formare Profesională a A dulților este o institutie publică de interes regional, cu personalitate juridică,...

Informatii inscriere program formare profesionala

Pentru a vă putea contacta în vederea înscrierii la un program de formare profesională dați clic pe butonul Mă interesează corespunzător programului dorit, completați informațiile solicitate și...

Acte normative

Alte acte normative privind formarea profesionala a adultilor Codul Muncii al Romaniei - text actualizat la data de 22.12.2005, avandu-se în vedere urmatoarele acte: Legea nr. 480/2003,...

Legislatia formarii

Legislatia formarii profesionale a adultilor OG nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata   OG nr. 76/2004 pentru modificarea si completarea OG nr. 129/2000...

Anunturi

Invitatie catre presa la conferinta de lansare a proiectului MECSERV - Modernizare pentru Eficienta si Calitate in SERViciile de Formare Profesionala a Adultilor   Prezentarea proiectului...