Vizite site
Someri18503
Salariati997
Angajatori251
Alti1156
Total vizite20907

Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților (CRFPA) Vâlcea

Ce este CRFPA Vâlcea ?

Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților este o institutie publică de interes regional,
cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Obiectul de activitate:

•   Formarea profesională a adulților în vederea dobândirii, menținerii și ridicării nivelului competitivității
profesionale pe piața muncii.

•   Evaluarea competențelor profesionale în raport cu standardele ocupaționale și de calitate existente pe
piața muncii.

•   Certificarea formării profesionale a adulților.

   Informare și consiliere privind cariera.

 

Obiectivele CRFPA Vâlcea:

 •   Organizarea unei activități de formare profesională flexibilă, adaptabilă, capabilă să răspundă cerințelor
de pe piața forței de muncă din județele arondate CRFPA Vâlcea.

 •   Adaptarea programelor de formare profesională în vederea maximizării utilizării tehnologiilor noi
de producție, inclusiv formarea profesională pentru sectoarele economice cu potențial de dezvoltare.

 •   Promovarea conceptului de învățare pe tot parcursul vieții prin programe de consiliere și formare profesională.